Cég küldetése

Korábban ezt tűzte ki célúl a Gamma-Kerámia:

A Gamma-Gress Kft. minden tevékenysége arra irányul, hogy a Vevők esztétikus és műszakilag korrekt burkolólapok iránti nyilvánvaló és rejtett igényeinek maximálisan megfeleljen a környezetvédelem mindenkori szem előtt tartása mellett.

A Gamma-Gress Kft. tevékenysége során az épített és természeti környezetet kíméli, technológiai folyamatait ezen cél figyelembe vételével alakítja és fejleszti.

A vezetőség elkötelezett a minőségi fejlesztés és a minőségi és környezeti tudatosság formálása iránt. A munkatársakkal együtt aktívan szerepet vállal a minőségprogram végrehajtásában. Ehhez biztosítja a műszaki, technikai feltételeket, a dolgozók kulturált munkakörnyezetét, a teljesítmény és minőségarányos bérezést és a folyamatos szakmai, környezeti és minőségi képzést.

Tevékenységünk során folyamatosan figyelemmel kísérjük és betartjuk a vonatkozó jogszabályi és egyéb követelményeket.

A termék minőségének biztosítása és a színvonalának folyamatos javítása a Gamma-Gress Kft. minden dolgozójának feladata. Minden dolgozó részt vesz a minőség és környezetvédelem iránti elkötelezett új magatartás kialakításában, bevezetésében és folyamatos fejlesztésében. Felelősséget vállal az általa végzett munka kiváló minőségéért, a tevékenysége során a környezet kíméléséért, a környezetszennyezés megelőzéséért, a természeti erőforrások ésszerű felhasználásáért, mélyíti szakmai tudását és megbecsüli társai munkáját.

Törekszünk a működésünkkel kapcsolatos potenciális veszélyek és káros környezeti hatások csökkentésére vagy teljes megszüntetésére.

A Gamma-Gress Kft. elvárja dolgozóitól, beszállítóitól és alvállalkozóitól, hogy ismerjék meg a cég minőségügyi és környezeti politikáját és tartsák fontosnak a Kft. minőség iránti elkötelezettségét és vállaljanak részt a kiváló minőségű termék előállításában.

A Gamma-Gress Kft. az integrált irányítási rendszer bevezetésével a gazdaságosság, a legkisebb költség elvének betartásával kívánja ezt elérni.

Cégtörténet

Gamma-Kerámia egy Nógrád megyei településen, Romhányban volt található. A falu igen nagy hagyományokkal rendelkezik a kerámiagyártás területén, mivel már 1925 óta foglalkoznak vele. Kezdetben edényeket és kályhacsempét kezdtek gyártani, majd 1963-tól áttértek a burkolólap-gyártásra. Létrejött egy nagy állami vállalat 3 üzemmel Romhányi Építési Kerámiagyár (RÉK) néven. A cég óriási fejlődésen ment át, az 1980-as évek elejére már közel 1100 főt foglalkoztatott és közel 4 000 000 m2-t gyártott. Sajnos azonban mikor a rendszerváltás következtében megnyíltak a piacok, akkor a RÉK tönkrement és a három üzem külön-külön cégként kezdte meg működését. Az utódvállalatok egyike, a RONIK Rt sem volt hosszú életű, 1993-ban felszámolással megszűnt.
Ennek a cégnek a területén 1994-ben alakult meg cégünk, a GAMMA-Kerámia Burkolólapgyártó Kft azzal a szándékkal, hogy a hosszú évek alatt felhalmozott tapasztalatnak és egy racionálisabb vezetésnek köszönhetően egy dinamikus vállalatot hozzon létre, és életben tarthassa a hagyományokat.
Kezdetben sok nehézséggel kellett megküzdeniük, így kevesebb figyelmet voltak képesek fordítani a megjelenésre. Ezért egyszerűbb egyszínű, vagy felhős mintájú lapokat gyártottak. Az első jelentősebb előrelépést a rusztikus mintázatú lapok kifejlesztése jelentette, amely a vásárlók körében is nagy sikert aratott. És innentől kezdve már egyre nagyobb figyelem fordult a megjelenés javítására, és emellett megkezdődtek a fejlesztések, hogy műszaki szempontból is a legjobbat nyújthassák.
Persze az igények és a trendek folyamatosan változnak, így ezt követve megkezdték a nagyobb méretű burkolólapok gyártását. A 20*20-as burkolólapok kezdetektől népszerűek voltak. Ezek közül is legnépszerűbbnek a Korfu termékcsalád bizonyult..
Műszaki fejlesztéseik elismeréseképpen pedig 1999-ben megkapták az ISO 9001-es minősítést. A cég életében a legnagyobb előrelépést mégis a 2002-ben megkezdett és 2003 elejétől üzemelő fejlesztés jelentette. Ennek köszönhetően Magyarországon elsőként a GAMMA-Kerámia Burkolólapgyártó Kft kezdhette meg a gress lapok gyártását. Ezek azért különlegesek, mert sokkal kisebb a burkolólapok porozitása, mint a korábbi termékek voltak, ennek köszönhetően a termékek kiemelten fagyállóak.A fejlesztések sora azonban itt nem ért véget. Ahogy a dekoráló elemekre egyre nagyobb igény mutatkozott, a cég is arra törekedett, hogy egyre többfélét készítsen.

Baktérium zabáló csempék Romhányból

Baktériumokat faló csempék gyártásának előkészülete folyik a romhányi Gamma-Kerámia Kft-ben. A Veszprémi Egyetemmel közösen kialakított technológia eredményeként a burkolólapokat kórházakban, egészségügyi és közösségi létesítményekben használják, sterilizáló tulajdonságuk révén jelentős mennyiségű fertőtlenítőszert spórolnak meg. A biocsempék egyedülálló terméket jelentenek Európában, nagyarányú exportjuk várható a Nógrád megyei gyárból.